Ba Shang, Cheng De, Jin Shan Ling Winter

壩上.承德.金山嶺長城.Dec 2011

Sai Han Ba Forrest Park

賽罕壩森林公園

Bei Gou

北溝

Ye Ya Hu and Yang Shu Bei

野鴨湖、楊樹背

Xiao He Tou

小河頭

San Guai Zi Gou, Yin Wo Gou, Tie Jiang Pu

三拐子溝、銀窩溝、鐵匠舖

Ha Mo Ba

蛤蟆壩

Tai Feng Hu, Qi Xing Hu and Yu Dao Kou

泰豐湖、七星湖、御道口

Summer Palace, Cheng De

承德避暑山莊