Fujian Tu Lou

福建土樓.Feb 2013

Su Jia Wei

蘇家圍

Cu Qi Tu Lou

初溪土樓

Da Pu Tai An Lou

大埔太安樓

Ping Shan Terrace

屏山梯田

Yao Ping Xin Cai Lou

饒平新彩樓

Chao Zhou

潮洲